Alla företag går upp och ner under sin livstid med såväl goda som dåliga tider. Tyvärr är man som småföretagare ofta mer utsatt för svängningar i konjunkturer och då kan det lätt kännas som att man hamnat på efterkälken. Skulle det inträffa så sätter det förmodligen in en hopplöshet över att man inte kan påverka sin situation. Ingen mer än man själv verkar bry sig och som småföretagare är men helt utlämnad åt sig själv att driva, lösa och coacha sig över detta.

10 ”självklara” tips på hur du kan undvika obestånd, konkurs och problem med likviditet

  1. Minska ditt varulager (bättre att omsätta lagret fler gånger än att ha stor vinstprocent)
  2. Sälj dina fakturor (amerikansk factoring ger dig pengarna i näven utan risken)
  3. Förhandla till dig längre krediter hos dina leverantörer  (längre kredit bättre omsättningshastighet på lagret och större ränteintäkter)
  4. Förhandla om dina inpriser, ställ leverantörer mot varandra (bättre inpris bättre TB)
  5. Sälj ut alla hyllvärmare (likviditet och ökad omsättningshastighet)
  6. Driv in alla gamla fodringar, alla! (ingen tackar dig för att du ligger ute med pengar)
  7. Minska personalen (var lite självisk hellre än nobel det vinner alla på)
  8. Säg upp alla onödiga abonnemang och kostnader (små kostnader ger resultat på sista raden)
  9. Fokusera på de viktiga kunderna, ring och sälj mer än tidigare (ihärdighet och framåtanda ger omsättning)
  10. Kommunicera mer med dina kunder, nyhetsbrev, mejl m.m som är billigt! (ta till nya metoder för att synas och utnyttja de nya billiga kanalerna du kan finna)

Företagande.se