Rekrytering av kundspecifika tjänster och uppdragspersonal.
Uppföljning av att kundernas behov, set till att den är uppfylld samt att ge löpande support till vår personal ute hos kund genom arbetsplatsträffar och genomföra utvecklingssamtal.